Ba thương hiệu ôtô Nga sẽ lập liên doanh sản xuất ở Việt Nam - Tin liên quan