BMW X3 sẽ được sản xuất tại Nam Phi - Tin liên quan