Chi tiết Honda Rebel 300 chuẩn bị bán ra tại Việt Nam, giá 125 triệu đồng - Tin liên quan