Đứng thứ hai thị phần xe du lịch năm 2017, Hyundai Thành Công nhận giải thưởng lớn - Tin liên quan