Ford Việt Nam là đơn vị đầu tiên được Bộ Công thương cấp giấy phép nhập khẩu - Tin liên quan