Honda thu hồi hơn 43.000 chiếc Fit Sport - Tin liên quan