Lô xe nhập khẩu miễn thuế đầu tiên được thông quan, cuộc chiến giảm giá bắt đầu - Tin liên quan