Mercedes G500 4x4 mạnh mẽ hơn với phiên bản độ của Brabus - Tin liên quan