Nhà sản xuất Trung Quốc BAIC đang tiến hành đàm phán để mua cổ phần của Daimler - Tin liên quan