24/06/2015, 23:49

NHTSA lên kế hoạch tăng cường hiệu quả của việc kiểm tra độ an toàn của ô tô

Năm 2014 đã khiến NHTSA lo ngại và lên kế hoạch tăng cường hiệu quả của việc kiểm tra độ an toàn của ô tô nhằm phát hiện các vấn đề liên quan đến an toàn sớm nhất có thể.

NHTSA 1

Năm 2014 đã phá vỡ kỷ lục với nhiều vụ triệu hồi nhất từ trước đến nay. Đây là hồi chuông cảnh báo tới một số hãng sản xuất ô tô, cũng như với Cơ quan an toàn giao thông quốc gia (NHTSA) là cơ quan chính phủ chuyên nghiên cứu về vấn đề an toàn. Những vụ triệu hồi này khiến NHTSA xem lại cách đánh giá độ an toàn của xe.

Các kết quả và kế hoạch của NHTSA nhằm giải quyết các vấn đề an toàn đã được đăng trên báo cáo với tiêu đề “Con đường phía trước của NHTSA.” Theo báo cáo, NHTSA sẽ tuyển mộ các chuyên gia mới nhằm thành lập Đội hệ thống an toàn (SST), bao gồm những người ngoài tổ chức này. Họ sẽ hoàn thành Chương trình kiểm soát nguy hiểm nhằm giải quyết kịp thời khi vấn đề an toàn nào đó được phát hiện. Báo cáo cho biết cách thức mới này sẽ được sử dụng nhằm đảm bảo những vấn đề của ô tô được phát hiện nhanh nhất có thể. 

Nguồn: NP lược dịch

Xem thêm