Thu hồi 516 biển xe ô tô 80A, 80B đã cấp cho doanh nghiệp - Tin liên quan