Toyota Việt Nam triệu hồi 24.000 xe tại Việt Nam vì lỗi túi khí - Tin liên quan