Điều chỉnh phí bảo hiểm xe cơ giới từ 1/5/2015

Từ 1/5/2015, phí bảo hiểm vật chất xe ô tô có thể sẽ rơi vào khoảng 1,5% giá trị tài sản bảo hiểm.

Mới đây, Bộ Tài chính đã chính thức phê duyệt danh sách doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ áp dụng quy tắc, điều khoản và biểu phí bảo hiểm vật chất mới cho xe ô tô. Danh sách này gồm hầu hết các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ có thị phần lớn và những doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ có thế mạnh về bảo hiểm xe cơ giới trên thị trường hiện nay.

Phí bảo hiểm vật chất xe cơ giới sẽ được điều chỉnh từ 1/5/2015 1

Phí bảo hiểm vật chất xe cơ giới sẽ được điều chỉnh từ 1/5/2015

Hiện tại, mức phí bảo hiểm vật chất xe ô tô của Việt  Nam trung bình rơi vào khoảng 1,3 – 1,6% giá trị tài sản bảo hiểm. Từ 1/5/2015, mức phí này sẽ được điều chỉnh vào khoảng 1,5% giá trị tài sản bảo hiểm. Do nghiệp vụ bảo hiểm này tuy có doanh thu cao nhưng cũng có nhiều khoản lỗ khá lớn nên Bộ Tài chính đã cân nhắc và có lộ trình thay đổi biểu phí bảo hiểm vật chất xe ô tô cụ thể cho từng doanh nghiệp bảo hiểm.

Thực tế cho thấy, việc cạnh tranh giữa các công ty bảo hiểm bằng hình thức giảm phí là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng thua lỗ của nghiệp vụ này. Chính vì vậy, trước khi phê duyệt việc điều chỉnh mức phí bảo hiểm, Bộ Tài chính đã yêu cầu các doanh nghiệp bảo hiểm xây dựng quy tắc, điều khoản cũng như biểu phí bảo hiểm trình Bộ xem xét để đảm bảo khả năng thanh toán và bảo vệ quyền lợi của người tham gia bảo hiểm. Sau khi xem xét, phê duyệt biểu phí cho từng doanh nghiệp cụ thể, Bộ Tài chính sẽ kiểm tra việc thực hiện của các doanh nghiệp và xử lý nghiêm túc các doanh nghiệp vi phạm. 

Trong 18 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ được Bộ tài chính đồng ý điều chỉnh quy tắc, điều khoản bảo hiểm vật chất xe ô tô, nhiều doanh nghiệp đã phải tăng phí đến 20% so với trước nhưng cũng có một số doanh nghiệp được phép giữ nguyên điều khoản, biểu phí vì không bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến giảm phí và mở rộng điều khoản bảo hiểm vừa qua.

 

Nguồn: danhgiaxe.com

Xem thêm