25/06/2015, 10:33

Những điều kiện, thủ tục nâng hạng giấy phép lái xe ô tô

Điều kiện, hồ sơ của người học lái xe để nâng hạng giấy phép lái xe được quy định rõ trong Thông tư 46/2012/TT-BGTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

1.Điều kiện nâng hạng giấy phép lái xe

Thông tư 46/2012/TT-BGTVT, cụ thể tại Khoản 4, Khoản 5 Điều 8 quy định học viên muốn nâng hạng giấy phép lái xe phải có đủ số km lái xe an toàn và thời gian hành nghề như sau:

+ Từ B1 lên B2 yêu cầu 12.000 km lái xe an toàn trở lên và thời gian hành nghề 1 năm trở lên.

+ Từ B2 lên C, C lên D, D lên E và các hạng B2, C, D, E lên hạng F tương ứng yêu cầu 50.000 km lái xe an toàn trở lên và thời gian hành nghề 3 năm trở lên.

+ Từ B2 lên D, C lên E yêu cầu 100.000 km lái xe an toàn trở lên và thời gian hành nghề 5 năm trở lên.

+ Yêu cầu phải có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương trở lên đối với học viên muốn nâng hạng giấy phép lái xe lên các hạng D và E.

điều kiện, thủ tục nâng hạng giấy phép lái xe ô tô

2. Thủ tục nâng hạng giấy phép lái xe

Khoản 2, Điều 10, Thông tư 46/2012/TT-BGTVT về thủ tục đăng ký của người học nâng hạng quy định người học nâng hạng lái xe lập 01 bộ hồ sơ nộp trực tiếp tại cơ sở đào tạo, bao gồm:

1) Mẫu đơn đề nghị học, sát hạch để cấp giấy phép lái xe.

2)  Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn.

3) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định.

4) Bản khai thời gian hành nghề và số km lái xe an toàn theo mẫu quy định và phải chịu trách nhiệm về nội dung khai trước pháp luật.

5) Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc bằng cấp tương đương trở lên bản sao có chứng nhận đối với trường hợp nâng hạng giấy phép lái xe lên hạng D, E (xuất trình bản chính khi kiểm tra hồ sơ dự sát hạch).

6) Bản sao chụp giấy phép lái xe (xuất trình bản chính khi dự sát hạch và nhận giấy phép lái xe).

Nguồn: Đường bộ

Xem thêm