Ô tô ngoại tỉnh đăng ký biển Hà Nội giảm 20 triệu đồng tiền phí

Bộ Tài chính mới ban hành quy định mới có hiệu lực từ ngày 6/6/ 2015 cho phép những trường hợp chuyển công tác hoặc hộ khẩu về Hà Nội sẽ chỉ mất 150 nghìn đồng đăng ký biển số ô tô thay vì mức 2 đến 20 triệu đồng như trước đây.

Thông tư số 127/2013/TT-BTC được sửa đổi và bổ sung thành Thông tư số 53/2015/TT-BTC liên quan đến quy định quản lý và sử dụng lệ phí cấp lại giấy đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; đặc biệt là có thêm quy định về cấp lại và đổi giấy phép đăng ký.

Quy định ghi cụ thể những trường hợp chuyển hộ khẩu hoặc chuyển công tác từ khu vực phí thấp về khu vực phí cao sẽ chỉ phải thực hiện thủ tục cấp đổi, đăng ký với mức phí 150 nghìn đồng thay vì phải chịu mức 2 đến 20 triệu đồng như trước đây.

Ô tô ngoại tỉnh đăng ký biển Hà Nội

Chính sách này được áp dụng cho nhóm đối tượng quy định theo điểm 4.2 và 4.3 khoản 4 của Thông tư 53/2015 khi đăng ký không thay đổi chủ sở hữu và có đầy đủ thủ tục theo quy định của cơ quan công an.

Theo đó, cụ thể sẽ có một nhóm đối tượng được hưởng lợi từ chính sách mới ban hành. Ví dụ, ông A được cấp đăng ký ô tô ở khu vực III, khi chuyển hộ khẩu về Hà Nội thì sẽ phải nộp phí cấp lại giấy đăng ký kèm biển số với mức thu 150.000 đồng. Theo lý thuyết, kẽ hở là ông A sau khi có biển số Hà Nội có thể bán lại xe cho chủ mới người Hà Nội và người này sẽ chỉ chịu phí đổi biển cùng khu vực là 150.000 đồng.

 

Nguồn: Xedoisong.vn

Xem thêm