Phí cấp đăng ký ô tô sẽ thay đổi từ ngày 6/6

Theo Thông tư 53 của Bộ Tài chính, lệ phí cấp đăng ký ô tô, xe máy sẽ bắt đầu thay đổi từ ngày 6/6 tới đây.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 53 quy định chế độ thu/nộp lệ phí khi cấp giấy đăng ký và biển số đối với các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh vận tải hành khách có ô tô con được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô khi đi đăng ký phải cung cấp cho cơ quan đăng ký: Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc giấy đề nghị của cá nhân và Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (trong đó có nội dung được phép kinh doanh vận tải hành khách) của cơ quan có thẩm quyền cấp.

Phí cấp đăng ký ô tô

Phí cấp đăng ký ô tô sẽ thay đổi từ ngày 6/6

Bên cạnh đó, các tổ chức, cá nhân có xe ô tô con cho thuê tài chính được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô khi đăng ký phải cung cấp cho cơ quan đăng ký: Giấy giới thiệu của công ty cho thuê tài chính, ghi rõ chủng loại, số lượng xe ô tô đăng ký để cho thuê tài chính và Hợp đồng cho thuê tài chính ký kết giữa công ty cho thuê tài chính và công ty thuê là công ty kinh doanh vận tải hành khách.

Theo luật, xe ô tô của các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh chở khách, hoặc cho thuê tài chính sẽ phải nộp lệ phí cấp đăng ký và biển số từ 150 nghìn đến 500 nghìn đồng/lần/xe.

Thông tư này sẽ có bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 6/6/2015 tới đây:

Phí cấp đăng ký ô tô

Nguồn: Autopro

Xem thêm