Quy định bảo hiểm vật chất với xe ô tô

Bảo hiểm vật chất xe ô tô là thiệt hại về vật chất của xe do những tai nạn bất ngờ ngoài kiểm soát của chủ xe trong những trường hợp cụ thể do quy tắc bảo hiểm quy định.

Bảo hiểm vật chất xe ô tô là thiệt hại vật chất do xe gặp tai nạn bất ngờ 1

Bảo hiểm vật chất xe ô tô là thiệt hại vật chất do xe gặp tai nạn bất ngờ

Bảo hiểm phải bồi thường cho chủ xe những thiệt hại vật chất khi xe gặp những tai nạn bất ngờ, ngoài sự kiểm soát của chủ xe, lái xe trong những trường hợp: va chạm, lật, đổ, chìm; rơi; cháy, nổ; hỏa hoạn hay bị các vật thể khác va chạm vào; những tai họa do thiên nhiên: như bão, lũ lụt, động đất, sạt lở, sóng thần, sét đánh, mưa đá; mất cắp, mất cướp toàn bộ xe.

Không chỉ có vậy, đơn vị bán bảo hiểm còn chi trả các chi phí cần thiết và hợp lý phát sinh do tai nạn trong phạm vi bảo hiểm nhằm ngăn ngừa và hạn chế các tổn thất phát sinh thêm, bảo vệ, đưa xe thiệt hại tới nơi sửa chữa gần nhất, giám định tổn thất.

Đơn vị bảo hiểm sẽ bồi thường theo nguyên tắc khôi phục phương tiện về trạng thái trước khi xảy ra tổn thất. Về vấn đề bồi thường tổn thất bộ phận: Bảo Việt sẽ có trách nhiệm thanh toán chi phí thực tế để sửa chữa hoặc thay thế nếu không thể sửa chữa được cho các bộ phận bị tổn thất.

Nếu xe được bảo hiểm với số tiền bảo hiểm thấp hơn giá trị thực thì số tiền bồi thường của Bảo Việt sẽ tính theo tỉ lệ giữa số tiền bảo hiểm và giá trị thực tế của xe.

Trường hợp xe được bảo hiểm với số tiền bằng hoặc lớn hơn giá trị thực tế thì Bảo Việt tiến hành bồi thường theo giá trị thực tế của bộ phận đó ở tình trạng trước khi xe bị tai nạn.

Bồi thường tổn thất toàn bộ: Xe bị tổn thất toàn bộ được hiểu là: Xe bị thiệt hại trên 75% hoặc không thể sửa chữa, phục hồi đảm bảo lưu hành an toàn hoặc chi phí phục hồi bằng hoặc lớn hơn giá trị thực tế của xe;  Xe được cơ quan chức năng kết luận là bị mất cắp, bị cướp. Số tiền bồi thường toàn bộ được tính bằng giá trị thực tế của xe trước khi xảy ra tai nạn và sẽ không vượt quá số tiền bảo hiểm ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Nguồn: Giao thông Vận tải

Xem thêm