Từ 1/7/2015, cơ chế ưu đãi, trợ giá phát triển xe buýt bắt đầu có hiệu lực

Từ ngày 1/7/2015, dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt sẽ được áp dụng cơ chế ưu đãi, trợ giá theo quyết định của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Theo quyết định vừa được ban hành của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, loại hình vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt sẽ được khuyến khích phát triển bằng nhiều cơ chế, chính sách như hỗ trợ khai thác vận tải, khuyến khích đầu tư phương tiện vận tải, trợ giá cho người sử dụng…

Hỗ trợ phát triển xe buýt

Các tổ chức kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách bằng xe buýt sẽ được khuyết khích phát triển.

Các tổ chức kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách bằng xe buýt sẽ được hưởng các chính sách khuyết khích phát triển

Theo quyết định mới của Thủ tướng, các tổ chức kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên phạm vi toàn quốc sẽ được hưởng những cơ chế, chính sách về quy hoạch và đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng như được ưu tiên bố trí đủ kinh phí từ ngân sách Nhà nước để thực hiện quy hoạch vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt theo các chỉ tiêu trong quy hoạch bao gồm: tiêu chí tỷ lệ đảm nhận vận tải hành khách công cộng, các giải pháp liên kết với các phương thức vận tải khác, tỷ lệ phương tiện sử dụng năng lượng sạch, tỷ lệ phương tiện đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật về giao thông tiếp cận; ưu tiên tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi và quỹ đất

Trên cơ sở căn cứ vào nguồn lực địa phương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ hỗ trợ lãi suất vay vốn tại các tổ chức tín dụng đối với các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.

Cùng với các chính sách hỗ trợ trên, các tổ chức kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt còn được miễn hoàn toàn thuế nhập khẩu linh kiện, phụ tùng trong nước chưa sản xuất được để lắp ráp phương tiện vận tải này. Các phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt sử dụng năng lượng sạch cũng được miễn phí trước bạ.

Quyết định mới của Thủ tướng cũng quy định rõ, muốn được hưởng các chính sách về quy hoạch và đầu tư phát triển phương tiện vận tải, các tổ chức kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt phải đáp ứng các điều kiện: Đảm bảo thực hiện các quy định hiện hành trong kinh doanh vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt; các dự án đầu tư phương tiện, đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt cần được các cấp có thẩm quyền cấp phép.

Trợ giá vé cho các đối tượng đặc biệt

Một số đối tượng đặc biệt sẽ được trợ giá vé xe buýt.

Một số đối tượng đặc biệt sẽ được trợ giá vé xe buýt

Cùng với chính sách hỗ trợ các đơn vị kinh doanh phương tiện vận tải hành khách bằng xe buýt, quyết định mới của Thủ tướng cũng nêu rõ, căn cứ vào nguồn lực địa phương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ có chính sách trợ giá hoặc hỗ trợ chi phí cho hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, ưu tiên việc xây dựng mô hình Trung tâm quản lý hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tạo điều kiện cho việc giám sát và quản lý chất lượng dịch vụ xe buýt tại các địa phương.

Bên cạnh đó, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cũng có phương án trợ giá cho người sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt như miễn tiền vé cho trẻ em dưới 6 tuổi, người khuyết tật nặng và người khuyết tật đặc biệt nặng; giảm giá vé cho người có công với cách mạng, người cao tuổi, học sinh, sinh viên là công dân Việt Nam.

Xem thêm