Từ hôm nay 01/12, xe cơ giới phải được bảo dưỡng định kỳ

​ Theo Thông tư 53/2014/TT - BGTVT, tất cả các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ sẽ phải được đưa đi bảo dưỡng định kỳ kể từ ngày hôm nay, 01/12/2014. Quy định này được áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa xe cơ giới tham gia giao thông.
Bao-duong-xe-1.


 Việc bảo dưỡng sửa chữa định kỳ sẽ giúp duy trì tình trạng xe ở mức tốt giữa 2 kỳ kiểm định.

Việc bảo dưỡng định kỳ phải được thực hiện theo chu kỳ bảo dưỡng với các cấp bảo dưỡng khác nhau và thực hiện tại các cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa đúng tiêu chuẩn.

Việc bảo dưỡng sửa chữa phải được thực hiện theo đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và yêu cầu của nhà sản xuất.

Việc bảo dưỡng sửa chữa định kỳ xe cơ giới sẽ giúp phát hiện và khắc phục kịp thời những hỏng hóc và đảm bảo xe vận hành tốt, ngăn ngừa nguy cơ gây mất an toàn khi phương tiện tham gia giao thông.

 

 

Xem thêm