Xe ô tô bắt buộc phải dán nhãn năng lượng từ năm 2015

Bộ Giao thông vận tải và Bộ Công thương vừa ra Thông tư liên tịch quy định từ ngày 1/1/2015, xe ô tô từ 7 chỗ trở xuống, loại lắp ráp hoặc nhập khẩu mới phải được dán nhãn năng lượng trước khi bán ra thị trường.

Quy định mới này nhằm giúp người tiêu dùng có điều kiện so sánh mức tiêu thụ nhiên liệu của xe nhưng không làm tăng giá thành, chi phí sản xuất.

Các loại xe trước khi dán nhãn năng lượng phải được thử nghiệm mức tiêu thụ nhiên liệu. Việc lấy giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng của xe có thể thực hiện độc lập hoặc tiến hành đồng thời với chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Thông tư khuyến khích các cơ sở sản xuất lắp ráp, nhập khẩu thực hiện việc đăng ký kiểm tra, chứng nhận hoặc đăng ký tự công bố mức tiêu thụ nhiên liệu và dán nhãn năng lượng. Và quá trình thực hiện kiểm tra không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư.

Xe con phải dán nhãn năng lượng mới được phép bán ra thị trường

Từ năm 2015, xe con sẽ bắt buộc phải dán nhãn năng lượng trước khi bán ra thị trường

Thông tư cũng quy định rõ các cơ sở sản xuất lắp ráp, nhập khẩu tự in nhãn năng lượng theo mẫu quy định. Các thông tin và mức tiêu thụ nhiên liệu in trên nhãn phải phù hợp với Giấy chứng nhận mức tiêu thụ nhiên liệu hoặc bản đăng ký mức tiêu thụ nhiên liệu của kiểu loại xe (đối với trường hợp tự công bố) và chỉ xe có nhãn năng lượng mới được phép bán ra thị trường.

Cụ thể, nhãn năng lượng phải được dán bên trong xe, phía người lái, ở cửa kính bên cố định phía sau hoặc kính chắn gió phía sau, tại vị trí dễ quan sát nhìn từ bên ngoài xe.

Thông tư quy định việc dán nhãn năng lượng cho xe hơi sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2015.  Các trường hợp được đăng ký tự công bố mức tiêu hao nhiên liệu và dán nhãn năng lượng áp dụng từ 01/01/2015 đến 31/12/2016.

Xem thêm